METU Homepage Tubitak Homepage METU Homepage METU Civil Eng. Dept. Homepage Click to open SERU Homepage
TÜBİTAK Projeleri

İÇTAG-I574

Deprem Güvenliğinin Saptanması için Yöntemler Geliştirilmesi Projesi

İÇTAG-I575

Mevcut Binalar İçin Güçlendirme Yöntemleri Geliştirilmesi Projesi

İÇTAG-I576

Tipik Uygulamalar ve İyileştirilmiş Yapıların İzlemesi Projesi

Deprem Mühendisliği Yaygın Eğitim Projesi

Mahalli Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Ağlarının Kurulması


Anasayfa TUBİTAK İÇTAG Anasayfa