METU Homepage Tubitak Homepage METU Homepage METU Civil Eng. Dept. Homepage Click to open SERU Homepage
PROJELER

ULUSAL PROJELER
İÇTAG-I574 Deprem Güvenliğinin Saptanması için Yöntemler Geliştirilmesi Projesi
İÇTAG-I575 Mevcut Binalar İçin Güçlendirme Yöntemleri Geliştirilmesi Projesi
İÇTAG-I576 Tipik Uygulamalar ve İyileştirilmiş Yapıların İzlemesi Projesi
İÇTAG-I577 Deprem Mühendisliği Yaygın Eğitim Projesi
İÇTAG-I578 Mahalli Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Ağlarının Kurulması
ULUSLARARASI PROJELER
SfP 977231 Seismic Assessment and Rehabilitation of Existing Buildings
SfP 977484 Enhancement of the Strong Motion and Seismic Network in Turkey

Anasayfa