METU Homepage Tubitak Homepage METU Homepage METU Civil Eng. Dept. Homepage Click to open SERU Homepage
YAYINLAR

Raporlar
  Makaleler
Tezler

Anasayfa
RAPORLAR VE YAYINLAR
   — Teknik Raporlar ve Yayýnlar
 
 1. Rapor No: 2003/1 - Strengthening of Brick-Infilled RC Frames with CFRP ( Tuğla Dolgu Duvarlı Betonarme Çerçevelerin CFRP Kullanarak Güçlendirilmesi ) * , Özcebe, G., Ersoy, U., Tankut, T., Erduran, E., Keskin, O.R.S, and Mertol, H. C. (Mart 2003), [  3.8 MB] (İngilizce)
  *Tüm Hakları Saklıdır, © 2003 YMAÜ Yapı Mühendisliği Araştırma Ünitesi, TUBİTAK - ODTÜ

 2. Yayin No: 2003/1 - Turkish Standards - TS 500 February 2000 Requirements for Construction of Reinforced Concrete Structures ( Türk Standardları - TS 500 Şubat 2000 Betonarme Yapıların
  Tasarım ve Yapım Kuralları
  )*
  , Türk Standardları Enstitüsü (Mart 2003) (İngilizce - Kapak ve Dizin)
  * Tüm Hakları Saklıdır, © 2002 Turk Standardları Enstitüsü
   

    — İlerleme Raporlari

 1. Progress Report 2 - Seismic Assessment and Rehabilitation of Existing Buildings  (May 2002), [  1.2 MB]
   
 2. Progress Report 1 - Rehabilitation Methodology Development (Sub-Project 2) (May-October 2001) [  135Kb]
   
MAKALELER

   — Yayınlanmış / Kabul Edilmiş —


 1. Canbay, E., Ersoy, U., and Ozcebe, G. (2003) , "Contribution of RC infills to the seismic behavior of structural systems," ACI Structural Journal (Kabul edildi) [Abstract]

    —   İncelenmekte Olanlar


 1.  Ozcebe, G., Yucemen, M.S., and Aydogan, V., "Assessment of seismic vulnerability of existing reinforced concrete buildings," [Abstract] [Database]
   
 2.  Yucemen, M.S., Ozcebe, G., and Pay, A.C., " Prediction of potential damage due to severe earthquakes," [Abstract]
   
 3.  Erduran, E., and Yakut, A., " Drift based damage functions for reinforced concrete columns," [Abstract]
   
TEZLER

1....

2...
3...
4...
5...
Sayfamızda yeralan dokümanları AdobeAcrobat®Reader programı ile görüntüleyebilirsiniz.
(Copyright© 1987-2001 Adobe Systems Incorporated. )