METU Homepage

Tubitak Homepage

 

ORGANIZASYON ŞEMASI

 

 

Yapı Mühendisliği Araştırma Ünitesi
Güney Özcebe
(Başkan)

 

NATO-SfP 977231

NATO-SfP 977484

ICTAG-I574

ICTAG-I575

ICTAG-I576

ICTAG-I577

ICTAG-I578

Deprem Güvenliğinin Saptanması için Yöntemler Geliştirilmesi Projesi

Mevcut Binalar İçin Güçlendirme Yöntemleri Geliştirilmesi Projesi

Tipik Uygulamalar ve İyileştirilmiş Yapıların İzlemesi Projesi

Deprem Mühendisliği Yaygın Eğitim Projesi

Mahalli Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Ağlarının Kurulması

Güney Özcebe1

Haluk Sucuoğlu

Semih Yücemen

Ahmet Türer

Ahmet Yakut

 

Uğurhan Akyüz1

Erdem Canbay

Uğur Ersoy

Güney Özcebe

Tuğrul Tankut

Faruk Karadoğan

Alper İlki

Şevket Özden

Haluk Sucuoğlu1

Sinan Akkar

Altuğ Erberik

Polat Gülkan

Ahmet Türer

Çetin Yılmaz

Syed Tanvir Wasti1

Uğurhan Akyüz

Güney Özcebe

Ahmet Türer

Mehmet Utku

 

Polat Gülkan1

Sinan Akkar

Altuğ Erberik

Haluk Sucuoğlu

 

 

1 Yürütücü

 

 

 

Anasayfa

English